بخش مشاوره خصوصی:

با توجه به اینکه بسیاری از کاربران نیاز به مشاوره خصوصی دارند و ارتباطات از طریق پست الکترونیک بسیار وقت گیر می باشد.شما میتوانید از طریق بخش مشاوره خصوصی سوالات خود را ارسال فرمائید.لازم به ذکر می باشد که جهت استفاده از این امکانات باید در سامانه مشاوره عضو گردید.برای عضویت نیاز به چیز خاصی نمی باشد و شما فقط با داشتن یک پست الکترونیک(ایمیل) می توانید عضو شده و از امکانات آن استفاده نمائید.

بخش سوالات شرعی:

از طریق بخش سوالات شرعی شما میتوانید سوالات شرعی خود را ارسال فرمائید. با توجه به پیچیدگی سوالات  زمان پاسخگویی به سوالات از یک الی 12 ساعت متغیر می باشد.